Pakiet "BHP w gospodarstwie rolnym" jest ofertą skierowaną dla firm z sektora rolniczego oraz rolników indywidualnych.

Nasze biuro obsługuje wszystkie podmioty w tym obszarze.

Pracując przy zwierzętach, nie ufaj rutynie...

Każdego roku do KRUS zgłaszanych jest ok. 2,5 tys. wypadków związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, w tym średnio cztery śmiertelne. Wypadki związane z uderzeniem, przygnieceniem i pogryzieniem przez zwierzęta stanowią trzecią najliczniejszą grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy indywidualni. Niemal 95% tych wypadków zdarza się podczas codziennego obrządku zwierząt – w trakcie karmienia, udoju, czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt oraz podczas przepędu, czy załadunku zwierząt na środki transportu - czyli w trakcie najczęstszych czynności obsługowych wykonywanych w pomieszczeniach produkcyjnych, na podwórzu gospodarstwa oraz na polach i łąkach.

Pakiet "BHP w gastronomii" jest ofertą skierowaną dla firm z sektora gastronomicznego.

Nasza biuro obsługuje zarówno duże jak i małe zakłady gastronomiczne.

Normy sanitarne obowiązujące w gastronomii należą do jednych z najbardziej rygorystycznych. Odpowiednie skorelowanie tych wymagań z wymogami zasad BHP daje wymierne korzyści.

Biuro Konsylion specjalizuje się w tym zakresie i kładzie nacisk na jak najlepsze dostosowanie zakładu do wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. W sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami. (Dz. U. Nr234, poz. 1979),

W zakładach gdzie wytwarzana jest żywność, która musi być przygotowywana według najwyższych standardów jakościowych, proces produkcji regulowany jest częściowo przez przepisy BHP.

Koordynacji BHP podlegają budynki, stanowiska pracy ale i ubranie robocze np. strój kucharza, a mówiąc ściślej pewne jego wyznaczniki.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach szkolnych publicznych i niepublicznych czy ośrodkach edukacyjnych jest niezwykle ważnym elementem.

Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, na jakie są narażone w swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego też często nieświadomie uczestniczą w zdarzeniach, których następstwem są wypadki. Z badań dotyczących zdrowia młodzieży prowadzonych w Polsce w latach 90-tych w grupie wiekowej 11-15 lat wynika, że miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do wypadku jest szkoła (26%) i własny dom (25%). Szacuje się, że rocznie w szkole ulega urazom wymagającym pomocy medycznej 62 na 1000 uczniów.

Najczęstsze miejsca, w których dochodzi do wypadków to:

  • sale gimnastyczne
  • korytarze
  • schody
  • boiska, place gier i zabaw.