Nasz zespół inżynierów specjalizuje się w projektowaniu systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, które zdobyliśmy projektując najtrudniejsze i nietypowe obszary.

 

  • Ochrona przeciwpożarowa w zakładach przemysłu drzewnego
  • Ochrona przeciwpożarowa chłodni
  • Ochrona przeciwpożarowa magazynów wysokiego składowania z wykorzystaniem systemów zasysających VESDA

 

Znajomość najnowocześniejszej technologii i rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej umożliwia nam nowatorskie podejście do tego typu obiektów.

W ramach usług projektowych wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu koncepcyjnego, budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Specjalistyczna produkcja, obiekty nietypowe, budynki sakralne i zabytkowe wymagają jednak specjalnego podejścia. Wieloletnie doświadczenie w ochronie takich obiektów pozwoliło nam na wypracowanie własnych rozwiązań.

Bazując na technologii systemów zasysających VESDA oferujemy najlepsze rozwiązania w tym zakresie.

Do zabezpieczania obiektów i pomieszczeń o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa oraz urządzeń o szczególnej wartości służy Zasysający System Detekcji Dymu VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus).

System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej oraz precyzyjnej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium, nawet gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka.

System VESDA zbudowany jest z sieci rurek ssących oraz detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m (konwencjonalne czujki punktowe mają przeciętny zakres czułości ok. 5%/m).

Wieloliniowa czujka dymu OSID (Open-area Smoke Image Detection) to nowa - wprowadzona przez firmę XTRALIS - technologia przestrzennego wykrywania dymu. OSID używa dwóch wiązek promieniowania: IR i UV, oraz matrycy CMOS do rejestrowania sygnałów emitowanych przez nadajniki.

Znacznie przewyższa typowe czujki liniowe łatwością uruchomienia, stabilnością pracy i odpornością na fałszywe alarmy wywołane kurzem, pyłami lub ruchami budynku.

 

Unikalna technologia wykrywania

Jak każda czujka liniowa OSID mierzy jasność wiązek promieniowania przesyłanych nad chronionym obszarem. Jeden Odbiornik OSID może współpracować nawet z siedmioma nadajnikami zwiększając w ten sposób szerokość chronionego obszaru.

Podstawą nowej jakości oferowanej przez OSID są dwie innowacje technologiczne wprowadzone przez firmę XTRALIS:

  • Wykrywanie z użyciem dwóch wiązek promieniowania
  • Każdy nadajnik wysyła unikalną sekwencję ultrafioletowych i podczerwonych impulsów. Odbiornik rejestruje je jako wzorzec i w ten sposób „znieczula się" na inne źródła promieniowania.
  • Użycie dwóch wiązek promieniowania umożliwia rozpoznawanie wielkości wykrywanych cząstek. Krótkofalowe promieniowanie UV jest silnie rozpraszane/tłumione przez cząstki o różnej wielkości. Na promieniowanie podczerwone IR, o dłuższej fali, oddziałują silnie tylko większe cząstki. OSID mierzy zmiany poziomów i stosunku dwóch sygnałów: ultrafioletowego i podczerwonego. Dysponuje więc znacznie większą ilością informacji niż typowa liniowa czujka dymu. Dzięki temu odróżnia duże cząstki kurzu i pyłów od dymu.