Nasze biuro specjalizuje się w dostarczaniu systemowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oferta skierowana jest do małych i średnich firm, instytucji oraz placówek edukacyjnych.

Filarem naszej działalności jest profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Prawidłowa ocena potrzeb Klienta a następnie ich realizacja decyduje o naszym wspólnym sukcesie.

Zapewnienie prawidłowego bezpieczeństwa i higieny pracy to proces ciągłej analizy ryzyka w przedsiębiorstwie. Opracowane przez nasze biuro szereg dedykowanych pakietów pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie. 

W ramach naszych usług oferujemy szeroki zakres działania:

 • Zapewniamy bezpieczeństwo dla firmy i pracowników
 • Zapewniamy wywiązanie się z obowiązku utworzenia służby BHP w zakładzie pracy
 • Przeprowadzenie okresowych analiz Twojej firmy pod kątem BHP
 • Zidentyfikowanie występujących zagrożeń zawodowych, w tym czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Doradzimy, jak przygotować stanowiska pracy zapewniając ich ergonomię i wysoki komfort pracy zwiększając wydajność.
 • Przeprowadzimy szczegółową analizę i ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy
 • Wypracujemy w Twoim imieniu, warunki współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi
 • Przeprowadzimy szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników nowozatrudnionych

W ramach stałej umowy oferujemy:

 • Szkolenia bhp (wstępne - ogólne, okresowe)
 • Opracowywanie procedur i instrukcji bhp
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Dokonanie Oceny Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 W ramach usług jednorazowych oferujemy:

 • Szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych
 • Dokonanie analizy ryzyka zawodowego na wskazanych przez pracodawcę stanowiskach pracy
 • Przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • Wykonanie zaleceń i wystąpień nadanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną
 • Przygotowanie różnego rodzaju instrukcji stanowiskowych
 • Opracowywanie szczegółowych programów szkoleń
 • Przygotowanie pakietu dokumentów które powinny znaleźć się w aktach osobowych
 • Przeprowadzenie analizy stanu BHP
 • Przeprowadzenie analiz w zakresie bezpieczeństwa procesowego Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W ramach naszych usług oferujemy szeroki zakres pakietów dedykowanych: