BHP administracyjno-biurowe

BHP S01Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

czytaj więcej

BHP kierujących pracownikami

BHP S03Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

czytaj więcej

BHP inżynieryjno-techniczne

BHP S04Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

czytaj więcej

 • Kask ochronny

  Urazy głowy mogą prowadzić do wielu dysfunkcji organizmu człowieka, w tym do śmierci. Hełm ochronny jest podstawowym, osobistym zabezpieczeniem przed urazami głowy osób, które pracują w narażeniu na zagrożenia związane głównie z upadkiem z góry materiałów lub innych przedmiotów. Ponadto, hełm ochronny eliminuje lub znacząco zabezpiecza przed skutkami uderzeń głową o różne elementy.

 • Bezpieczne obuwie

  Znaczna liczba urazów, jakich doznają pracownicy budów dotyczy kończyn dolnych, zwłaszcza stóp. Należą do nich skręcenia, złamania oraz rany spowodowane przebiciem podeszwy buta przez ostre elementy. Do najczęstszych przyczyn zranienia stóp zaliczyć trzeba gwoździe pozostawiane w demontowanych elementach drewnianych np. deskowaniach, szalunkach czy barierach balustrad.

 • Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

  Porażenie prądem elektrycznym stanowi jedno z najgroźniejszych zagrożeń mogących wystąpić na placu budowy. Organizując i prowadząc roboty przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, należy zadbać, aby posiadały one właściwe i skuteczne zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Przewody elektryczne oraz ich połączenia z urządzeniami lub narzędziami należy zabezpieczać przed uszkodzeniami.

 • Kamizelka ostrzegawcza

  Kamizelka ostrzegawcza stanowi element ubioru pracownika zakładu, budowy, gwarantujący jego widzialność w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia. Jest to szczególnie ważne dla pracownika i uczestników ruchu drogowego podczas prowadzenia prac drogowych pod ruchem. Wymagamy stosowania kamizelek ostrzegawczych przez wszystkich pracowników zakładów.

 • Wyposażenie kierowców pojazdów

  Kierowca każdego pojazdu wjeżdżającego na teren naszych budów powinien mieć na wyposażeniu hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie. Ich stosowanie jest obowiązkowe w sytuacjach opuszczania kabiny pojazdu. Każdy kierujący pojazdem lub operator maszyny budowlanej przebywający poza pojazdem powinien być stosować hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie.

 • Szkolenia informacyjne

  Prowadzimy systematyczne szkolenia pracowników w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od wstępnych i okresowych szkoleń BHP przekazujemy dodatkową wiedzę oraz informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pracy. Odnoszą się one do konkretnych budów, na których zatrudnia się nowych pracowników.