Pakiet "BHP w gastronomii" jest ofertą skierowaną dla firm z sektora gastronomicznego.

Nasza biuro obsługuje zarówno duże jak i małe zakłady gastronomiczne.

Normy sanitarne obowiązujące w gastronomii należą do jednych z najbardziej rygorystycznych. Odpowiednie skorelowanie tych wymagań z wymogami zasad BHP daje wymierne korzyści.

Biuro Konsylion specjalizuje się w tym zakresie i kładzie nacisk na jak najlepsze dostosowanie zakładu do wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. W sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami. (Dz. U. Nr234, poz. 1979),

W zakładach gdzie wytwarzana jest żywność, która musi być przygotowywana według najwyższych standardów jakościowych, proces produkcji regulowany jest częściowo przez przepisy BHP.

Koordynacji BHP podlegają budynki, stanowiska pracy ale i ubranie robocze np. strój kucharza, a mówiąc ściślej pewne jego wyznaczniki.

Specjalny pakiet BHP dla firm gastronomicznych

BHP to nie tylko wymagania. Bezpieczeństwo i higiena pracy to system, który należy ciągle udoskonalać aby tworzy synergię z zakładem.

Podstawą naszego systemu jest pakiet szkoleniowy. Szeroki zakres programu dostosowywany jest do potrzeb danej firmy z uwzględnieniem jej specyfiki, wielkości, ilości zatrudnionych pracowników.

Pierwotna analiza zakładu pracy przedstawia obszary szczególnie narażone na wypadki i określa środki zaradcze jakie należy zastosować aby te zagrożenia wyeliminować.

Cykl szkoleń ma na celu ciągłe poszerzanie wiedzy na ten temat i wyrabia u pracowników nawyk stosowania się do tych zasad.

 

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu i wymaganiom nasz pakiet obejmuje:

 • Obsługę i szkolenia w zakresie BHP
 • Obsługę i szkolenia w zakresie PPOŻ.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy

Zagadnienia programu obejmują między innymi:

 • Obowiązkami sanitarnymi w zakładach gastronomicznych
 • Czynnościami przed rozpoczęciem pracy jak i po jej zakończeniu
 • Zasadami obsługi maszyn i urządzeń pod napięciem
 • Zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń w kuchniach, bufetach i przygotowalniach
 • Zasadami higieny osobistej pracowników
 • Zasadami Bezpiecznego i higienicznego stanowiska pracy
 • Wymogów stosowanie odzieży ochronnej
 • Wyposażenia lokalu w potrzebne instrukcje i oznakowania
 • Pomoc we wprowadzeniu oraz nadzorowaniu obowiązkowego systemu HACCP

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przedstawieniem szczegółowego pakietu dla waszej szkoły prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

 

Konsylion - Bezpiecznie dopasowana usługa