Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach szkolnych publicznych i niepublicznych czy ośrodkach edukacyjnych jest niezwykle ważnym elementem.

Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, na jakie są narażone w swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego też często nieświadomie uczestniczą w zdarzeniach, których następstwem są wypadki. Z badań dotyczących zdrowia młodzieży prowadzonych w Polsce w latach 90-tych w grupie wiekowej 11-15 lat wynika, że miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do wypadku jest szkoła (26%) i własny dom (25%). Szacuje się, że rocznie w szkole ulega urazom wymagającym pomocy medycznej 62 na 1000 uczniów.

Najczęstsze miejsca, w których dochodzi do wypadków to:

 • sale gimnastyczne
 • korytarze
 • schody
 • boiska, place gier i zabaw.

Najczęstsze rodzaje urazów to złamania kości lub zwichnięcia stawów. Przyczyną wypadków bywa niekiedy zły stan szkolnych obiektów sportowych (brak stabilnego zamocowania bramek do podłoża, zły stan nawierzchni boisk, drabinek do ćwiczeń, brak osłon lamp oświetleniowych, okien, grzejników, itp.). Najczęściej jednak wśród czynników stwarzających sytuacje zagrożenia dominują niefrasobliwe zachowania uczniów – lekceważenie zasad bezpieczeństwa, brak wyobraźni, niedbalstwo.

Dlatego też kształtowanie wśród dzieci od najmłodszych lat odpowiednich postaw, rozwijanie wiedzy i umiejętności bezpiecznych zachowań jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wypadkom. Jest to zadanie zarówno dla rodziców, odpowiedzialnych za życie i zdrowie własnych dzieci, dla szkoły, w której uczniowie spędzają wiele godzin na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak też dla wszystkich tych, którym bliska jest problematyka ochrony zdrowia i życia człowieka.

Specjalny pakiet BHP dla szkół i placówek edukacyjnych

 

Nasze biuro opracowało specjalny pakiet szkoleniowy dla placówek edukacyjnych. Szeroki zakres programu dostosowany jest do potrzeb szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki czy ilości uczniów. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu i wymaganiom szkół nasz pakiet obejmuje:

 • Obsługę i szkolenia w zakresie BHP
 • Obsługę i szkolenia w zakresie PPOŻ.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy

 

Zagadnienia programu obejmują między innymi:

 • Obowiązki dyrektora szkoły
 • Obowiązki nauczyciela w klasie
 • Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych
 • Zakres powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego
 • Zakres powinności nauczyciela podczas wypadku
 • Zakres powinności nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Szkolenia dla uczniów
 • Materiały edukacyjne z zakresu BHP, ppoż. i pierwszej pomocy.

 

Zaangażowanie naszego biura w obsługę placówek szkolnych jest ogromne z uwagi na dobro naszych dzieci. Obsługa takich ośrodków jest zawsze prowadzona na zasadzie preferencyjnych cen i z uwzględnieniem rabatów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przedstawieniem szczegółowego pakietu dla waszej szkoły prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego >>>

 

Konsylion - Bezpiecznie dopasowana usługa