Nasze biuro specjalizuje się w dostarczaniu systemowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oferta skierowana jest do małych i średnich firm, instytucji oraz placówek edukacyjnych.

Filarem naszej działalności jest profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Prawidłowa ocena potrzeb Klienta a następnie ich realizacja decyduje o naszym wspólnym sukcesie.

Zapewnienie prawidłowego bezpieczeństwa i higieny pracy to proces ciągłej analizy ryzyka w przedsiębiorstwie. Opracowane przez nasze biuro szereg dedykowanych pakietów pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie. 

W ramach naszych usług oferujemy szeroki zakres działania:

  • Zapewniamy bezpieczeństwo dla firmy i pracowników
  • Zapewniamy wywiązanie się z obowiązku utworzenia służby BHP w zakładzie pracy
  • Przeprowadzenie okresowych analiz Twojej firmy pod kątem BHP
  • Zidentyfikowanie występujących zagrożeń zawodowych, w tym czynników szkodliwych dla zdrowia
  • Doradzimy, jak przygotować stanowiska pracy zapewniając ich ergonomię i wysoki komfort pracy zwiększając wydajność.
  • Przeprowadzimy szczegółową analizę i ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy
  • Wypracujemy w Twoim imieniu, warunki współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi
  • Przeprowadzimy szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników nowozatrudnionych