Pakiet "BHP w gospodarstwie rolnym" jest ofertą skierowaną dla firm z sektora rolniczego oraz rolników indywidualnych.

Nasze biuro obsługuje wszystkie podmioty w tym obszarze.

Pracując przy zwierzętach, nie ufaj rutynie...

Każdego roku do KRUS zgłaszanych jest ok. 2,5 tys. wypadków związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, w tym średnio cztery śmiertelne. Wypadki związane z uderzeniem, przygnieceniem i pogryzieniem przez zwierzęta stanowią trzecią najliczniejszą grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy indywidualni. Niemal 95% tych wypadków zdarza się podczas codziennego obrządku zwierząt – w trakcie karmienia, udoju, czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt oraz podczas przepędu, czy załadunku zwierząt na środki transportu - czyli w trakcie najczęstszych czynności obsługowych wykonywanych w pomieszczeniach produkcyjnych, na podwórzu gospodarstwa oraz na polach i łąkach.

Przyczynami tych zdarzeń są w głównej mierze:

 • Nieostrożność,
 • Nieumiejętność przewidywania reakcji zwierzęcia na bodźce zewnętrzne,
 • Niezapewnienie zwierzętom dobrostanu,
 • Lekceważenie zagrożeń związanych z obsługą samców rozpłodowych, osobników w rui, samic karmiących,
 • Powierzanie obsługi, przepędu i załadunku zwierząt dzieciom, czy osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym.

 

BHP to nie tylko wymagania. Bezpieczeństwo i higiena pracy to system, który należy ciągle udoskonalać aby tworzy synergię z gospodarstwem.

Podstawą naszego systemu jest pakiet szkoleniowy. Szeroki zakres programu dostosowywany jest do potrzeb konkretnego gospodarstwa z uwzględnieniem jego specyfiki, wielkości, ilości zatrudnionych pracowników.

Pierwotna analiza gospodarstwa przedstawia obszary szczególnie narażone na wypadki i określa środki zaradcze jakie należy zastosować aby te zagrożenia wyeliminować.

Cykl szkoleń ma na celu ciągłe poszerzanie wiedzy na ten temat i wyrabia u pracowników nawyk stosowania się do tych zasad.

 

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu i wymaganiom nasz pakiet obejmuje:

 • Obsługę i szkolenia w zakresie BHP
 • Obsługę i szkolenia w zakresie PPOŻ.
 • Szkolenia z pierwszje pomocy

 

Zagadnienia programu obejmują między innymi:

 • Czynności przed rozpoczęciem pracy jak i po jej zakończeniu
 • Zasady obsługi maszyn rolnicznych
 • Zasady obsługi maszyn i urządzeń pod napięciem
 • Zasady higieny osobistej pracowników
 • Zasady bezpiecznego i higienicznego stanowiska pracy
 • Wymogi stosowania odzieży ochronnej
 • Wyposażenie gospodarstwa w potrzebne instrukcje i oznakowania

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przedstawieniem szczegółowego pakietu dla waszej szkoły prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

 

Konsylion - Bezpiecznie dopasowana usługa