Nasze biuro specjalizuje się w dostarczaniu systemowych rozwiązań związanych z ochroną przeciwpożarową. Oferta skierowana jest do małych i średnich firm, instytucji i placówek edukacyjnych.

W ramach naszych usług zapewniamy szeroki zakres działania:

 • Szkolenia, nadzór i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Prowadzenie i przegląd okresowy podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego
 • Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej
 • Sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej zakładu.

Filarem naszej działalności jest profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Prawidłowa ocena potrzeb Klienta a następnie ich realizacja decyduje o naszym wspólnym sukcesie.

Zapewnienie prawidłowego bezpieczeństwa przeciwpożarowego to proces ciągłej analizy ryzyka w przedsiębiorstwie. Opracowane przez nasze biuro szereg dedykowanych pakietów pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa  na jak najwyższym poziomie.

 W ramach stałej umowy oferujemy:

 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Szkolenia p.poż.
 • Opracowywanie procedur i instrukcji p.poż.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów p.poż.
 • Dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Przeglądy systemów
 • Przeglądy gaśnic
 • Opracowywanie szczegółowych projektów wykonawczych systemów ppoż.

W ramach usług jednorazowych oferujemy:

 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Wykonanie zaleceń i wystąpień nadanych przez Państwową Straż Pożarną
 • Przygotowanie różnego rodzaju instrukcji stanowiskowych
 • Przeprowadzenie analizy stanu ppoż.