Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnianie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp, outsorcing bhp to kluczowy element naszej działalności.

Potrzeby każdego z naszych Klientów analizowana jest indywidualnie.

Wszystkie usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń. Zakres usług jest dostosowywany do potrzeb klienta.

 

W ramach nadzoru i doradztwa BHP oferujemy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp
 • opracowywanie kart oceny ryzyka zawodowego
 • tworzenie wewnętrznych przepisów bhp
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w drodze do i z pracy oraz ich rejestrowanie
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów nadzoru np.: PIP i SANEPID
 • poradnictwo z zakresu ochrony pracy, w tym właściwego doboru ochron indywidualnych i zbiorowych
 • bieżące informowanie o istniejących zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • współdziałanie ze służbą medycyny pracy
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi
 • uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpracę z akredytowanymi laboratoriami prowadzącymi badania środowiskowe
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.