• glowny_e-learning
  • glowny_eduBHP
  • glowny_bhp
  • glowny_zakład

VSP-005

+

Filtr detektora serii Standard

Detektor VESDA wykorzystują dwustopniowy filtr do ochrony elementów optyki głowicy detekcyjnej. Filtr wykonany jest w zwartej konstrukcji i przeznaczony jest do jednokrotnego użytku.

Filtr usuwa kurz oraz inne zabrudzenia z zasysanego powietrza tworząc jednocześnie barierę ochronną dla elementów optyki.

Detektor monitoruje wypełnienie filtra. Filtr należy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata lub w przypadku wcześniejszego wypełnienia się filtra zgodnie z sygnalizowanym komunikatem. W środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu powietrza niezbędna może okazać się częstsza wymiana filtra, którą należy ustalić indywidualnie w oparciu o informacje z detektora.

Prawidłowo skonfigurowany system przypomni użytkownikowi o konieczności wymiany filtra, zgłaszając na wszystkich połączonych z danym detektorem wyświetlaczach uszkodzenie strefowy/uszkodzenie filtra. Uszkodzenie zgłaszany jest w przypadku, gdy:

  • licznik pyłu przekroczy zaprogramowany limit
  • zegar systemowy wskaże datę, na którą przypada wymiana filtra.

Termin wymiany obliczany jest na podstawie daty ostatniej wymiany filtra i danych w konfiguracji detektora.

Popularne produkty

Kategoria: VLC
Kategoria: VLP
Kategoria: VEU
Kategoria: VLC